Tugasan/Latihan

Latihan Kemahiran Maklumat

Klik di sini untuk download file

Latihan 1- Literasi Maklumat

JadualWaktu KDC Mei-Jun 2011

Jadual_KDC_Mei-Jun_2011

Topik-KPLI (R)-jQAF-Jan 11

KDC-KPLI(R)-jQAF PA1 Ambilan Januari 2011
Pengurusan Sumber (10 jam)

Pensyarah
1.  Muhammad Amin bin Simon (Ketua)
5/12/11 (Isnin): 8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30/12.30-1.30 tgh (Makmal 2) -5 jam
7/12/11 (Rabu) : 9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30  tgh ( Makmal 1) - 3 jam

2.  Omar bin Zakaria
  8/12/2011 (Khamis): 2.30-3.30/3.30-4.30 ptg /Makmal 2 (2 jam)

  Teknologi Pendidikan (MUA)
  1. Penghasilan dan  Penggunaan transparensi
  2. Prinsip Penghasilan Transparensi
  3. Teknik Penghasilan Transperansi
  4. Jenis Lutsinar

  Teknologi Maklumat (MUA)
  1. Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Perisian Persembahan Elektronik
  2. Ciri-ciri persembahan yang baik
  3. Pengetahuan grafik
  4. Penyediaan papan cerita (storyboard)Pembentangan

  Hamparan Elektronik MS Excel) (MUA)
  1. Pengertian Hamparan Elektronik
  2. Kemahiran asas mengendalikan aplikasi MS Excel
  3. Membina Lembaran Kerja

  Internet  dalam Pengajaran dan Pembelajaran (MUA)
  1. Sejarah Internet
  2. Enjin Pencarian (Search Enjine)
  3. Perkhidmatan yang ditawarkan dalam internet

  Sains Perpustakaan (MUA/OBZ)

  1. Pengkelasan (MUA)
  • Definisi dan Tujuan Pengkelasan
  • Sejarah Sistem Pengkelasan Pepuluhan Dewey (DDC)
  • Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey- Ringkasan Pertama & Kedua

  2. Pengkatalogan (OBZ)
  • Definisi dan Tujuan Pengkatalogan
  • Bentuk Katalog
  • Peraturan  Katalog Mengkatalog Bahan

  3. Pusat Sumber Elektronik (OBZ)
  • Pengenalan Pusat Sumber Elektronik
  • Perpustakaan Maya (Virtual Library) & Perpustakaan Digital
  • Jurnal dan CD-ROM
  • Telnet
  • OPAC (Online Public Access Cataloge)
  • Online Cataloging
  • ERIC (Educational Resource Information Center)
  • E-Pembelajaran (E-Learning)
  Tugasan

  Senaraikan  10 URL alamat laman web (sesawang) yang berkaitan dengan matapelajaran pengkhususan.
  Muaturun (download) dan cetak halaman depan web yang dirujuk.
  Terangkan bagaimana 10 laman web tersebut dapat membantu anda  dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  Wajaran : 100 %

  Serahan Kerja
  Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

   Topik KDC-KDPM-PC1 -10

   Semester 1
   KDC-KPLI(R)-PC1-Ambilan November 2010 
   (19/11/2011 - 23/12/2011) 

   Pensyarah 

    Muhammad Amin bin Simon (Ketua)
    20/11/2011 (Ahad)-8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/Makmal 1 ( 3 jam)

    Koh Kok Hwee
    06/12/2011 ( Selasa ) :  11.30-12.30/12.30-1.30/Makmal 1 (2 jam)

    Omar bin Zakaria
    21/11/2011 (Isnin) : 11.30-12.30/12.30-1.30/Makmal 1 ( 2jam)
    5/12/2011 (Isnin) :   11.30-12.30/12.30-1.30/BK  ( 2jam)

     Sains Perpustakaan (9 Jam)

     Literasi Maklumat- 2 jam (MUA)
     1. Definisi dan tujuan
     2. Perbezaan antara data, maklumat, ilmu pengetahuan dan hikmah
     3. Kepentingan literasi maklumat
     4. Komponen literasi maklumat.

     Pengenalan Pusat Sumber dan Agensi Maklumat  - 3 jam (MUA)/KKH)
     1. Pengertian dan fungsi PSS, PKG, BTPNBTP (MUA)
     2. Fungsi dan peranan perpustakaan dan agensi maklumat: Perpustakaan Awam/Perpustakaan Akademik/ Perpustakaan Khas/Arkib(KKH)
     3. Pusat Sumber Elektronik (KKH)
     4. Jenis0jenis Sumber Maklumat ; Sumber Primer/ Sumber Skunder/ Sumber Tertier (KKH_
     5. Sumber  Maklumat dalam Pusat Sumber Sekolah. (KKH)

     Pengurusan, penggunaan dan perkhidmatan Pusat Sumber  Sekolah - 1 jam (OBZ)
     1. Pentadbiran PSS
     2. Galakan, promosi dan aktiviti PSS
     3. Pengajaran dan pembelajaran melalui PSS

     Pengkelasan , Pengkatalogan (Organisasi Maklumat) - 3 jam (OBZ)
     1. Definisi  Pengkelasan dan Pengkatalogan
     2. Tujuan Pengkelasan dan Pengkatalogan
     3. Jenis-jenis katalog ikut format : Kad/Kertas/Mesin/Komputer
     4. Jenis-jenis Kad Katalog
     5. Katalog  buku dan bukan buku.
     6. Skema Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC)
     7. Pengautomasian Pusat Sumber

     TUGASAN

     Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

     Wajaran : 100 %

     Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

      Topik Pengajaran dan Pembelajaran

      KDC-KDPM-PC2 Ambilan November 2010
      ( Sesi 19 November - 23 Disember 2011)

      Pensyarah:

      Muhammad Amin Simon (Ketua)
      13/12/11 (Selasa) : 2.30-3.30/3.30-4.30 ptg- Makmal 1 - (2jam)
      14/12/11 (Rabu) : 4.30-5.30/5.30-6.30 ptg- Makmal 3 - (2 jam)
      15/12/11 9Khamis) : 12.30-1.30/2.30-3.30/3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30-Makmal 1 -(5 jam)

      Mohan a/l Palaniandy
      30/11/11 (Rabu) : 2.30-3.30/3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30/ Makmal 2 (4 jam )      Terresa
      29/11/11 (Selasa ) : 3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30 ptg/Makmal 2 (3 jam) 
      16/12/11 ( Jumaat ) : 8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30/Makmal 2 (4 jam ) 

       Peringkat 2  (20 jam)

       Literasi Maklumat - 7 jam (SSK)

           1.  Definisi dan tujuan
           2.  Perbezaan antara data, maklumat ilmu pengetahuan dan hikmah
           3.  Kepentingan literasi makllumat
           4.  Komponen literasi maklumat
        • Kemahiran perpustakaan
        • Kemahiran Mengesan Maklumat
        • Kemahiran Belajar
        • Kemahiran Menyediakan Rujukan (Bibliografi)
            5.       Proses dan model literasi maklumat
            6.       Pengajaran Literasi Maklumat


        Asas Fotografi - 5 jam (MUA/MHP)
        1. Pengenalan kepada bahagian kamera
        2. Perbezaan kamera analog dan kamera digital
        3. Pembinaan slaid

        Video - 8 jam (MUA)
        1. Jenis-jenis perakan video (analog dan digital)
        2. Jenis-Jenos Pemain Video

        Tugasan

        Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

        Wajaran : 100 %

        Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

        atau


        Tugasan
        Menyediakan satu pengambaran video selama 5 hingga 7 minit tayangan  berdasarkan pakej pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.

        Wajaran : 100 %


        Serah Kerja
        Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis) 

         Tugasan PengurusanSumber KDC

         Tugasan Pengurusan Sumber
         KDC-KDPM PC2 Ambilan 2010 
         ( Sesi 19/11/2011 - 23/12/2011)

         Tugasan
         Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

         Wajaran : 100 %

         Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

         atau


         Tugasan
         Menyediakan satu pengambaran video selama 5 hingga 7 minit tayangan  berdasarkan pakej pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.

         Wajaran : 100 %


         Serah Kerja
         Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

         Pengkatalogan

         Klik disiniuntukdownloadfile

         PP-2b-Pengkatalogan PS

         Pengkelasan

         Pengkelasan

         Klik disiniuntukdownload file

         PP-1b_Pengkelasan Bahan


         PP-1a-Pengkelasan

         Teknologi Pendidikan

         Teknologi Pendidikan
         Media Unjuran
         Media Bukan Unjuran
         Grafik
         Warna

         Konsep Sains Perpustakaan

         kemahiran Maklumat (Konsep Sains Perpustakaan)

         Kemahiran Maklukmat