Jadual Waktu

Jadual Waktu-Muhammad Amin bin Simon

1.    24/11/2014 (Isnin)
       PRA1_12-M1
       11.30-11.30 tgh ( 2 jam)


2.    26/11/2014 (Rabu)
       PRA1_12-M1
       4.30-5.30 ptg (1 jam)

       PRA1_12-M1
       8.00-10.00  malam (2 jam)


3.    01/12/2014 (Isnin)
       PRA1-12-M1
       2.30-5.30 petang (3 jam)
        
       PRA2_12-M1
       8.00-10.00 mlm (2 jam)


4.    03/12/2014 (Rabu)
       PRA2_12-M11
       11.30-1.30 tgh (2 jam)
       2.30-3.30 tgh (1 jam)


Pusat Sumber

KDC-KDPM PLPS Pra Ambilan November 2012 Peringkat 3

PENSYARAH
PRA 1
 1. Muhammad Amin bin Simon - 8 jam
 2. Kan Fong Kuen - 7 Jam
 3. Seow Sieu Kian - 5 jam

PRA 2
 1. Dr. Tey Kien Huat - 15 Jam
 2. Muhammad Amin bin Simon - 5 jam

PENGURUSAN SUMBER Tajuk
Jam/Pensyarah
 Teknologi Pendidikan ( 5 Jam)
3.1 Penggambaran Melalui Video
3.2 Jenis-Jenis Pemain Video
 • Memahami
 • Menyediakan papan cerita
 • Menghasilkan pakej pengajaran dan pembelajaran

5 jam
 4. Pengenalan Pusat Sumber dan agensi Maklumat  ( 4 jam)

4.1 Pusat Sumber Sekolah (PSS), Pusat Kegiatan Guru (PKG)
Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) & Bahagian Teknologi Pendidikan
 • Memahami pengertian dan fungsi  PSS,PKG, PSPN, BTP dan Agensi-agensi Maklumat Lain.

4.2 Perpustakaan dan Agensi Maklumat
Perpustakaan Awam, Perpustakaan Akadenik, Perpustakaan Khusus, Arkib
 • Menjelaskan fungsi perpustakaan dan agensi maklumat sebagai pusat sumber..
 • Menyenaraikan peranan perpustakaan dan agensi maklumat  sebagai pusat sumber.
 4.3 Pusat Sumber Elaktronik (PSE)
 • Mencirikan Pusat Sumber dengan  menjelaskan contoh-contoh PSE

4.4. Jenis-Jenis Sumber Maklumat
Sumber Primer, sumber sekunder, sumber  tertier
 • Menjelas dengan contoh-contoh sumber maklumat 

4.5. Sumber Maklumat Dalam PSS
Bahan cetak, bahan bukan cetak, bahan elektronik
 • Membuat keputusan tentang  sumber maklumat dalam Pusat Sumber

4 jam
5. Pengurusan, Penggunaan dan Perkhidmatan PSS (5 jam) 

5.1 Pentadbiran PSS
5.2 Kemudahan fizikal PSS
5.3  Susun atur dan pelan PSS
5.4 Perkakasan dan peralatan PSS
5.5 Perkhidmatan-perkhidmatan di PSS
 • Menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran, kemudahan fizikal, perkhidmatan serta perkakasan dan alatan di PSS
5.6 Galakan, Promosi & aktiviti PSS
5.7. PSS dalam meningkatkan budaya membaca
 • Contoh Projek NILAM (Kelolaan BTP)
5.8. P&P melalui PSS
Pembelajaran Berasaskan Sumber. Kaedah Kolabratif/Berpasukan, kaedah prijek, menggunakan kemudahan PSS, seperti  buku, bahan elektronik (e-learning)
 • Menjana idea tentang P&P melalui PSS
5 jam
6. Pengkelasan & Pengkatalogan (Organisasi Maklumat)

6.1. Definisi pengkelasan dan pengkatalogan
6.2. Tujuan  Pengkelasan
6.3 Tujuan Pengkatalogan
 • Membanding dan membeza aspek-aspek  pengkelasan dan pengkatalogan
6.4 Jenis-jenis  katalog ikut format
kad, kertas, mesin(mikrofis), komputer (OPAC)
 • Menjelaskan dengan contoh-contoh  jenis-jenis katalog 
6.5 Jenis-jenis kad katalog
pengarang, judul, perkara
6.6 Katalog buku dan bukan buku
 •  Membanding dan m,embezakan  katalog buku dan bukan buku
6.7 Skema Pengkelasan  Perpuluhan Dewey (DDC()
 • Mengkelas bahan atau maklumat di PSS mengikut DDC
6.8. Pengautomasian PS
Sistem biasa, sistem integrasi
 • Meramal tentang hala tuju sistem pengautomasian dalam PSS

6 jam


Meramalkantentanghalatujusistempengautomasiandalam PSS

Bahan Video


Bahan Persembahan-pdf

Senarai Nama KDC PLPS PRA 1 Ambilan Nov 2012
BIL
NAMA

1
JULISALHA BT. JAAFAR 

2
NOOR SIDAH BT. ABDUL KADIR

3
NOORIDAH BT. ABDULLAH

4
ASFALIZA BINTI MUSTAKIM

5
AZIANA BINTI ISMAIL

6
FAIZAH BT DAUD

7
FAUZIAH BINTI TAMYES

8
HALIZA BT. ABD LATIFF

9
HASLIZA BINTI HAIRAN

10
HOZINON BINTI IBRAHIM

11
MESSERIWATI BT MOHD SALLEH

12
MAZNI BINTI MAD ZIN

13
NAJUAH  BINTI ADZHAR

14
NOOR SIAH BINTI ABDULLAH 

15
NORAISHAH BINTI YUSOF

16
NORMALA BINTI JAMIAN

17
NORSITIANUM BINTI NOOR WAHID

18
NUR SYAMILAH BINTI RAHMAN


Topik Sept 2014

Surat Lantikan Sept 2014

Surat Lantikan Sept 2014

Jadual KDC PRA1 Nov 2012
KDC SEPT 2014

KDPM PLPS PRA AMBILAN NOV 2012 (PERINGKAT 3)

Teknologi Pendidikan

3. Penggambaran melalui video
    3.1. Jenis-Jenis  perakam video (analog & digital)
           Mengenali
 •   Jenis-jenis perakam dan pemain video
 •   Bahagian-bahagian perakam pemain video

3.2. Jenis-jenis pemain video
           Memahami
 • Teknik-teknik penggambaran
 • Teknik-teknik mengedit

Pengintegrasian Model ASSURE


Galeri J-QAF PK1

Galeri J-QAF PK1
Tarikh: 2/6/2014
Tempat: Bilik Mikro, Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat
Subjek: TPK20`2W-Teknologi Pengajaran
Masa: 8.00-10.00 pagi
Galeri J-QAF PA2

Interaksi Pengajaran dan Pembelajaran pada 01/06/2014 (Ahad)
Bilik Mikro, Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Ka mpus Tun Hussein Onn
Masa: 2.30 hingga 4.30 petang
Subjek: TPK2012W-Teknologi Pengajaran


Contoh RPHLAMPIRAN D

RPH Bahasa Melayu Tahun 1 Berdasarkan Model ASSURE

Tarikh                          :           01.6.2014       
Mata apelajaran           :           Bahasa Melayu
Masa                            :           9.00-10.00 pagi
Tahun                          :           1 Perdana
Tema                           :           Keselamatan Jalan Raya
Tajuk                           :           Peraturan di Jalan Raya
Pengetahuan sedia ada :          1. Murid-murid pernah melihat kemalangan sama
                                                ada secara langsung, surat khabar atau televisyen
                                                2.Murid-murid telah didedahkan dengan keselamatan 
                                                jalan raya, simbol-simbol jalan raya, lampu isyarat
dan sebagainya

Objektif eksplisit         :           Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:
1.      Menjawab sekurang-kurangnya dua daripada empat soalan yang dikemukan secara lisan berdasarkan video situasi yang dipaparkan dengan betul dan tepat
2.      Membaca kuat sekurang-kurangnya tiga daripada lima ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu berdasarkan slaid persembahan yang dipaparkanPENYAMPAIAN    
Langkah
Isi Pelajaran
Kaedah Penyampaian
Catatan

Langkah 1

(10 minit)
Peraturan di  Jalan Raya

Situasi 1
-  Simbol-simbol jalan raya

Situasi 2
-  Kesibukan lalulintas di jalan raya dan kemalangan

Situasi 3
-  Kanak-kanak melintas jalan raya

Situasi 4
-  Ibu dan anak melintas jalan raya


Contoh soalan
1.      Pernahkah kamu melihat simbol-simbol yang dipaparkan dalam Situasi 1?

2.      Apakah yang berlaku dalam Situasi 2?

3.      Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak apabila melintas di  jalan raya dalam Situasi 3?

4.   Bagaimanakah ibu dan anak melintas di jalan raya dalam Situasi 4?
1.      Guru menayangkan Video Situasi di Jalan Raya
2.      Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan tayangan video situasi tersebut
3.      Guru memilih murid secara rawak untuk menjawab soalan yang dikemukakan secara spontanStrategi P&P

Kemahiran bahasa

Lisan

Teknik
Penyoalan

ABM
Video Situasi di  Jalan Raya

KBKK
Membanding dan membeza dan membuat urutan