Tugasan PengurusanSumber KDC

Tugasan Pengurusan Sumber
KDC-KDPM PC2 Ambilan 2010 
( Sesi 19/11/2011 - 23/12/2011)

Tugasan
Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

Wajaran : 100 %

Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

atau


Tugasan
Menyediakan satu pengambaran video selama 5 hingga 7 minit tayangan  berdasarkan pakej pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.

Wajaran : 100 %


Serah Kerja
Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

No comments:

Post a Comment