Topik Pengajaran dan Pembelajaran

KDC-KDPM-PC2 Ambilan November 2010
( Sesi 19 November - 23 Disember 2011)

Pensyarah:

Muhammad Amin Simon (Ketua)
13/12/11 (Selasa) : 2.30-3.30/3.30-4.30 ptg- Makmal 1 - (2jam)
14/12/11 (Rabu) : 4.30-5.30/5.30-6.30 ptg- Makmal 3 - (2 jam)
15/12/11 9Khamis) : 12.30-1.30/2.30-3.30/3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30-Makmal 1 -(5 jam)

Mohan a/l Palaniandy
30/11/11 (Rabu) : 2.30-3.30/3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30/ Makmal 2 (4 jam )Terresa
29/11/11 (Selasa ) : 3.30-4.30/4.30-5.30/5.30-6.30 ptg/Makmal 2 (3 jam) 
16/12/11 ( Jumaat ) : 8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30/Makmal 2 (4 jam ) 

  Peringkat 2  (20 jam)

  Literasi Maklumat - 7 jam (SSK)

      1.  Definisi dan tujuan
      2.  Perbezaan antara data, maklumat ilmu pengetahuan dan hikmah
      3.  Kepentingan literasi makllumat
      4.  Komponen literasi maklumat
   • Kemahiran perpustakaan
   • Kemahiran Mengesan Maklumat
   • Kemahiran Belajar
   • Kemahiran Menyediakan Rujukan (Bibliografi)
       5.       Proses dan model literasi maklumat
       6.       Pengajaran Literasi Maklumat


   Asas Fotografi - 5 jam (MUA/MHP)
   1. Pengenalan kepada bahagian kamera
   2. Perbezaan kamera analog dan kamera digital
   3. Pembinaan slaid

   Video - 8 jam (MUA)
   1. Jenis-jenis perakan video (analog dan digital)
   2. Jenis-Jenos Pemain Video

   Tugasan

   Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

   Wajaran : 100 %

   Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

   atau


   Tugasan
   Menyediakan satu pengambaran video selama 5 hingga 7 minit tayangan  berdasarkan pakej pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan.

   Wajaran : 100 %


   Serah Kerja
   Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis) 

    No comments:

    Post a Comment