Topik-KPLI (R)-jQAF-Jan 11

KDC-KPLI(R)-jQAF PA1 Ambilan Januari 2011
Pengurusan Sumber (10 jam)

Pensyarah
1.  Muhammad Amin bin Simon (Ketua)
5/12/11 (Isnin): 8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30/12.30-1.30 tgh (Makmal 2) -5 jam
7/12/11 (Rabu) : 9.00-10.00/10.00-11.00/11.30-12.30  tgh ( Makmal 1) - 3 jam

2.  Omar bin Zakaria
  8/12/2011 (Khamis): 2.30-3.30/3.30-4.30 ptg /Makmal 2 (2 jam)

  Teknologi Pendidikan (MUA)
  1. Penghasilan dan  Penggunaan transparensi
  2. Prinsip Penghasilan Transparensi
  3. Teknik Penghasilan Transperansi
  4. Jenis Lutsinar

  Teknologi Maklumat (MUA)
  1. Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Perisian Persembahan Elektronik
  2. Ciri-ciri persembahan yang baik
  3. Pengetahuan grafik
  4. Penyediaan papan cerita (storyboard)Pembentangan

  Hamparan Elektronik MS Excel) (MUA)
  1. Pengertian Hamparan Elektronik
  2. Kemahiran asas mengendalikan aplikasi MS Excel
  3. Membina Lembaran Kerja

  Internet  dalam Pengajaran dan Pembelajaran (MUA)
  1. Sejarah Internet
  2. Enjin Pencarian (Search Enjine)
  3. Perkhidmatan yang ditawarkan dalam internet

  Sains Perpustakaan (MUA/OBZ)

  1. Pengkelasan (MUA)
  • Definisi dan Tujuan Pengkelasan
  • Sejarah Sistem Pengkelasan Pepuluhan Dewey (DDC)
  • Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey- Ringkasan Pertama & Kedua

  2. Pengkatalogan (OBZ)
  • Definisi dan Tujuan Pengkatalogan
  • Bentuk Katalog
  • Peraturan  Katalog Mengkatalog Bahan

  3. Pusat Sumber Elektronik (OBZ)
  • Pengenalan Pusat Sumber Elektronik
  • Perpustakaan Maya (Virtual Library) & Perpustakaan Digital
  • Jurnal dan CD-ROM
  • Telnet
  • OPAC (Online Public Access Cataloge)
  • Online Cataloging
  • ERIC (Educational Resource Information Center)
  • E-Pembelajaran (E-Learning)
  Tugasan

  Senaraikan  10 URL alamat laman web (sesawang) yang berkaitan dengan matapelajaran pengkhususan.
  Muaturun (download) dan cetak halaman depan web yang dirujuk.
  Terangkan bagaimana 10 laman web tersebut dapat membantu anda  dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  Wajaran : 100 %

  Serahan Kerja
  Pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

   No comments:

   Post a Comment