Pengintegrasian Model ASSURE


Galeri J-QAF PK1

Galeri J-QAF PK1
Tarikh: 2/6/2014
Tempat: Bilik Mikro, Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat
Subjek: TPK20`2W-Teknologi Pengajaran
Masa: 8.00-10.00 pagi
Galeri J-QAF PA2

Interaksi Pengajaran dan Pembelajaran pada 01/06/2014 (Ahad)
Bilik Mikro, Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Ka mpus Tun Hussein Onn
Masa: 2.30 hingga 4.30 petang
Subjek: TPK2012W-Teknologi Pengajaran