Program KISSM Jun 2011

Program KISSM di IPG Kamopus Tun Hussein Onn telah dilaksanakan selama dua hari iaitu pada 28 Jun 2011 hingga 29 Jun 2011.Kumpulan yang terlibat ialah pelajar KPLI sepenuh masa  Ambilan Jun 2010 , Program ini telah dilaksanakan di Balai Ilmu dan juga Bilik Persidangan. Jumlah pelajar  seramai 86 orang  bagi program sepenuh masa.
Calon KISSM Jun 2011 sedang menduduki peperiksaan

Bagi kandungan interaksi bersemuka, pelajar-pelajar ini didedahkan dengan  kurikulum KISSM Modul Khusus. Sementara itu bagi modul umum, pelajar-pelajar dikehendaki membaca sendiri berdasarkan sukatan yang diberi.

Kursus ini telah diakhiri dengan peperiksaan KISSM. Peperiksaan KISSM diadakan pada 30 Jun 2011 (Khamis) iiaitu seperti butiran berikut:

Kertas 1 ; 9.00 hingga 9.40 pagi
Kertas 2: 10.00 hingga 1.00 tengahari

Sedang mengawas peperiksaan 30 Jun 2011

Kumpulan yang terlibat ialah KPLI sepenuh masa, kumpulan KDC dan juga calon menumpang dari Sabah dan Sarawak. Peperiksaan ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pengawas peperiksan bertugas  pada masa ini ialah Muhammad Amin bin Simon sebagai Ketua Pengawas, dibantu oleh Tn. Hj. Esa bin Abd Rahman, Pn. Norazmah, En. Mohd Sukur Taiken, En. Muhamad Daud bin Abu Yamin dan En.Abdul Sukur.


Dokumen JTP

 1. Senarai Tugas Staf Ikhtisas PegawaiPerkhidmatan  Pendidikan Di Institut.Maktab Perguruan
 2. Buku Panduan Perlaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu
 3. Buku Panduan dan Penilaian Kerja Kursus  Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar
 4. Etika Kerja Pensyarah IPTHO
 5. Sukatan Pelajaran KPLI(SR) Pengurusan Sumber Pengajian Asas
 6. Sukatan Pelajaran KPLI Pengurusan Sumber Asas Dinamika Guru
 7. Sukatan Pelajaran-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 8. Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan; Kemahiran Generik ; Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 9. Sukatan Pelajaran KSPK; Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Inovasi Dalam Pedagogi)
 10. Buku Panduan KDP 4M Latihan Guru Bestari
 11. Buku Panduan Gerko
 12. Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan
 13. Garis Panduan Praktikum; Latihan Perguruan PraPerkhidmatan Modul Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah
 14. Sukatan Pelajaran KPLI (SR) Kajian Tempatan MinorBil
Butiran
Catatan
 1
Senarai Tugas Staf Ikhtisas PegawaiPerkhidmatan  Pendidikan Di Institut.Maktab Perguruan

 2
Buku Panduan Perlaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu

 3
Buku Panduan dan Penilaian Kerja Kursus  Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar

 4
Etika Kerja Pensyarah IPTHO

 5
Sukatan Pelajaran KPLI(SR) Pengurusan Sumber Pengajian Asas

 6
Sukatan Pelajaran KPLI Pengurusan Sumber Asas Dinamika Guru

 7
Sukatan Pelajaran-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 8
Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan; Kemahiran Generik ; Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 9
Sukatan Pelajaran KSPK; Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Inovasi Dalam Pedagogi)

 10
Buku Panduan KDP 4M Latihan Guru Bestari

 11
Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan

 12
Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan

 13
Garis Panduan Praktikum; Latihan Perguruan PraPerkhidmatan Modul Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah

 14
Sukatan Pelajaran KPLI (SR) Kajian Tempatan Minor
   a

  Pelajar S4-PISMP-RBT4

  Niril Huda Ninggal
  Siti Nurul Salbiah

  Blog KDC BCBM2-Ambilan Nov 2008

  1)  GOH YAH NGEE
       http://honeyweini.blogspot.com/

  2)  GWEE MONG LAN
       http://monglangwee.blogspot.com/

  3)  JOSHUA UN
       http://doubleuisw.blogspot.com/

  4) KOH GEK LIN
      http://geklin.blogspot.com/

  5) KOH HSUEH NI
      http://kdaphne.blogspot.com/

  6) KOH HUI TENG
  http://sunflowerkoh.blogspot.com/

  7)KOH MAY CHEAN
     http://zency0324.blogspot.com/

  8)KOH MEI LING
  http://kohling68.blogspot.com/

  9) KOH MUN THIM
  http://koh-munthim.blogspot.com/

  10 ) LAI CHE LIN
  http://jesslai0508.blogspot.com/

  11)LAW LI CHUN
  http://rachellaw123.blogspot.com/

  12)LEE CHIA YEN
  http://chiayenleekdc.blogspot.com/

  13)LEE LENG WEI
  http://treasurelinghui.blogspot.com/

  14)LEONG SHAIR LI
  http://shirleyleong87.blogspot.com/

  15)LIM CHEI DUAN
  http://cheiduan.blogspot.com/

  16)LIM HWEE SHIE
  http://hweeshielim.blogspot.com/


  17) LIM LI SUANG
  http://suanglim.blogspot.com/

  18) PANG YONG FUI
  http://roy-pang.blogspot.com/

  19)SIM KWONG WEI
  http://nickieyan-easylearning.blogspot.com/

  Mesyuarat Jabatan Teknologi

  Mesyuarat Jabatan Teknologi Pendidikan diadakan pada 21 Jun 2011(Selasa) bertempat di Bilik Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua staf Jabatan. Antara perkara yang dibincangkan ialah
   Sasaran Kerja Tahunan
   mengikut New IPG

  Pengajaran dan Pembelajaran (40%)
  Meliputi Elemen Reka bentuk kurikulum, Penyampaian kurikulum,pentaksiran dan penilaian serta  bimbingan dan penyeliaan.

  Penyelidikan dan Inovasi (15%)
  Elemen meliputi penyelidikan dan pembangunan, inovasi dan  penerbitan.

  Perkhidmatan dan  sumbangan (15%)
  Meliputi elemen  konsultansi dan penyeliaan.

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi  (TMK)- 10%
  Ini meliputi elemen TMK dalam penguursan. TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dan TMk dalam RnD

  Pengurusan - 10%
  Ini meliputi pengurusan am

  Kualiti Peribadi - 15 %
  Meliputi kemahiran Generik.


  Perbincangan mengambil masa dari 9.00 pagi hingga  11.20 pagi

  Blog KDC-BCBM-4- Ambilan Nov 2008

  Senarai Blog

  1) Soh Ting Bao-Tiada

  2) Tan Chee Yuen
       http://jimtanyuen.blogspot.com/

  4)Tan Huei Ping
  http://eileentan912.blogspot.com/

  5)Tan Poh Er
  http://boa8233.blogspot.com/

  6)Tan Siew Xiang
  http://dunangryah.blogspot.com/

  7)Tan Siok Fang
  http://fangfang88.blogspot.com/


  8) Tee Kee Hock
  http://jom2belajar.blogspot.com/

  9)Tee Siew Hoon
  http://christee-chris.blogspot.com/

  10) Tangguh

  11)  Teo Kim Hong
  http://wctuitioncentre.blogspot.com/

  12) Teo Mee Teng
  http://winnieteo-winnie.blogspot.com/

  13)Wendy Liew Xin Ru
  http://shapo87.blogspot.com/

  14)Yang Pei Wei
  http://weiwei-hoypw.blogspot.com/

  15)Yap Siew Woon
  http://106kampungpaya-yapsw.blogspot.com/

  16) Yer Hsieh Hua
  http://chinesesnow520.blogspot.com/

  17) Yong Fui Yee
  http://fuiyee0423.blogspot.com/

  18) Yong Peck Ya
  http://peggyyong813.blogspot.com/

  19) You Chew Hui
  http://chyou406.blogspot.com/

  Pengajaran dan Pembelajaran EDU3105

  Pengajaran dan pembelajaran Semester Kedua Sesi Jun-November telah bermula pada 20 Jun 2011. Kali ini kelas yang terlibat ialah Semester 4 di mana mereka wajib mengambil mata pelajaran EDU3105 iaitu Teknologi dalam Pemgajaran dan Pembelajaran. Bagi  dua kelas yang saya kendalikan ialah S4-PISMP-RBT 3 dan S4-PISMP-RBT 4. Semua kedua-dua kelas ini telah dilaksanakan di Makmal 1 iaitu B8(M1).

  Subjek ini  adalah 3 kredit, 3(3+1) di mana 4 waktu seminggu diambil untuk menangani pembelajaran. Sementara itu 1 waktu  diperuntukan  untuk ISL. Pelajar-pelajar wajib melaksanakan ISL dan ini dimasukkan dalam jadual waktu pembelajaran mereka.