Video KDC-KDPM-PRA10
Gambar KDC-KDPM-PRA-10


Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di Makmal 2, IPG Kampus Tun Hussein Onn. Pelajar KDC-KDPm Pra 10 seramai 13 orang telah menghadiri kursus ini. Kursus ini lebih membincangkan  tentang laman web, kepentingan laman web dan cara penyediaan laman web. Di samping itu pelajar juga didedahkan  tentang penyediaan blog secara online.

Peserta Kursus di Makmal 2Macam mana nak  siapkan tugas  ni...


Melaksanakan kerja amali di makmal 2Kena buat blog sendiri?Nak belajar ke... nak bergambar/


Khusuk menuiapkan tugasanBerbincang sesama rakan dalam kelasSenarai Nama KDC-KDPM-PRA-Ambilan Nov 2010


1. Azimah binti Ambiah
621126-01-5964
My Family

2. Aznon binti Sapin @ Mohd Said
680831-01-5994
http://u-manggis.blogspot.com

3. Dellykasmawaty binti  Mahamood
770809-03-5314
http://nocemara.blogspot.com

4. Hamilah binti  Mohd Salleh
760922-01-7362
http://kerepekberkatselamat .blogspot.com

5. Maizatollakmam binti Ya Ahmad
701220-015338
http://mysuamimai.blogspot.com

6. Natrahbinti Dollah
740223-06-5324
http://memberkamcingnatrahdollah.blogspot.com
http://bestkuliah.blogspot.com

7. Noraini binti Mustaffa
780104-01-5902
http://myfamilycanggih.blogspot.com

8. Noraliza binti Kasbi
630408-01-5596
http://tabikacontoh.blogspot.com

9. Radziah binti Hassan
760817-01-6296
http://awanbella.blogspot.com

10. Rahmah binti Bassiroon
620912-01-5000
http://www.orchidyellow.blogspot.com

11. Siti Pospa binti Samingan
631209-01-5950
http://sitipospasiti.blogspot.com

12, Zurina binti Ali
7600614-01-6982
http://tabikakemasjambusayang.blogspot.com 

13, Noorhana Yasmin binti Othman
860128-46-5342
http://yoyomerdeka.blogspot .com

Pelajar KDC-KDPM-NOV10-BC1


Video Pelajar Kursus Dalam Cuti KDPM Ambilan November 2012-BC1


Hasil Kera KDC-KDPM-NOV10-BC1Video Hasil Kerja PelajarHasil kerja 1Hasil kerja 2Hasil kerja 3


Hasil kerja 4


Hasil kerja 5


Hasil kerja 6Hasil kerja 7
Gambar KDC-KDPM-NOV10-BC1


IPG Kamppus Tun Hussein Onn dimana KDC berlangsung

Kuesus Pengurusan Simber bagi KDC-KDPM Ambilan November 2010 Bahasa Cina 1 telah diadakan pada 20 November 2012 n iaitu hari Selasa mulai 8.00 pagi dan tamat pukul 1.30 tengahari. Kursus ini  telah dihadiri oleh 31 pelajar Pengajian Cina. Topik yang dibincangkan pada kali imni ialah:
  1. Asas Multimedia
  2. Teks dalam multimedia
  3. Grafik dalam multimedia
  4. Audio dalam multimedia
  5. Video dalam mulimedia
  6. Intraktiviti dalam multimedia
  7. Animasi dalam multimedia

Beberapa alat suntingan telah diperkenalkan kepada peserta. Grafiik editor seperti penggunaan Magic Photo, photoshop diperkenalkan. Kemudahan alatan yang ada dalam perisian tersebut juga diperkenalkan kepada peserta.  Peserta membuat suntingan photo menggunakan  perisian Magic Photo yang boleh didaqpati secara percuma dengan memuat turun perisian berkenaan daripada internet.
Penggunaan Magic Photo dalam proses penyuntingan gambar

Selain daripada itu, perisian video editor juga dibincangkan. Misalnya  kemudahan yang ditawarkan dalam perisian Movie Maker. Kemudahan insert video, audio, kemasukan teks serta sound/muzik diperkenalkan kepada peserta. Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti amali di mana pelajar membuat pembangunan video ringkas dengan membuat suntingan terhadapnya.

Pensyarah memberikan penerangan

Perisian lain yang dibincangkan  ialah Ulead Studio 11. Kemudahan seperti penggunaan  filter, effect, insert video, audio dan kemasukan teks juga sioperjelaskan kepada  pelajar. Penggunaan Ulead Studio 11 dapat memberikan kepuasan kepada pembangun dan mereka yang berminat dalam  penyuntingan video.

Pelajar membuat kerja amali

Elemen teks juga dibincangkan. Beberapa kategori seperti serif, sanserif dan dekoratif diperkenalkan kepada pelajar.Panduan penyediaan  persembahan elektronik ditekankan dalam kursus Istilah rupa taip, fon  dibesakamn dari segi fungsi. Panduan-panduan penggunaan teks dalam multimedia turut dibincangkan sama.


Pelajar berbincang  untuk menghasilkan video

Kursus PSU disambung untuk hari kedua. Kursus ini disambung pada 21 November 2012 (Rabu) mulai pukul 2.30 hingga 6.30 petang. Kursus ini dilaiksanakan di Makmal 1. Video editor dimulakan dengan perisian UleadStudio 11. Pendedahan kepada beberapa elemen yang digunakan dalam perisian tersebut seperti  pengunaan timeline bagi video, teks, audio dibincangkan. Aspek amali juga dilaksanakan secara hand on di kalangan pelajar-pelajar  KDC-KDPM Pengajian Cina 1. Penggunaan video dalam format mpeg didedahkan kepada pelajar.

Khusuk menyiapkan kerja

Format fail didedahkan kepada pelajar. Misalnya  penggunaan  format fail video seperti AVI,MP4,FLV, WMV dan lain-lain lagi. Format  bagi fail audio seperti MP3, AVI juga dibincangkan  bersama. Penggunaan  perisian Format Factory digunakan untuk menerangkan  kategori fail tersebut.

Tengok ini

Pelajar menyiapkan  tugasan di makmal 2


Laman Web

Kategori Laman Web Mengikut Fungsi

Kategori laman web yang boleh dibangunkan merupakan satu faktor yang memberi kesan kepada konsep reka bentuk laman web yang akandigunakan. Terdapat  pelbagai cara bagaimana sesebuah laman web dikategirikan. Pengguna bias amungkin mengkategorikan sesebuah laman web berdasarkan reka bentuk visual apa yang dilihat. Sebagai contoh mungkin laman web ini dikategorikan kepada kategori berasaskan teks berasaskan grafik, berasaskan metafora dan sebagainya.

Laman web boleh dikategorikan kepada fungsi yang dimainkan olehnya seperti berita, pendidikan, perniagaan, hiburan, hobi, agama, kemasyarakatan, peribadi dan sebagainya. Berikut dijelaskan kategori laman web yang utama.

Komersil

Laman web dalam kategori komersil merujuk kepada laman web berunsurkan perniagaan atau mempunyai ciri-ciri komersil. Laman web sebegini biasanya mempunyai reka bentuk yang kelihatan formal, kemas dan perlu sentiasa dikemaskini. Ianya juga menawarkan pelbagai kemudahan interaktif khususnya dari aspek carian damn pembelian produk yang akan dipasarkan.Laman web sebegini juga biasanya memerlukan sistem keselamatan yang tinggi khususnya apabila ianya menawarkan kemudahan transaksi menerusi kad kredit, pemindahan akaun bank dan sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh  laman web dalam kategori komersil.

http://www.toyota.com.my/vios/#exterior
 Laman web Toyota
Kerajaan

Laman web dalam kategori kerajaan merujuk kepada laman web kementerian, jabatan, atau mana-mana agensi kerajaan yang lain. Di Malaysia misalnya, kebanyakan kementerian atau jabatan kerajaan telah mempunyai laman web sendiri. Ini penting khususnya bagi menyampaikan maklumat yang diperlukan kepada rakyat.

Kebanyakan laman web dalam kategori ini biasanya mempunyai teks, bentuk yang ringkas dan formal. Walaubagaimanapun, oleh kerana pada masa ini masih belum ada penyelarasan antara kementerian di dalam kerajaan maka reka bentuk laman web yang digunakan juga tidak selaras. Di Malaysia misslanya terdapat kementerian yang mempunyai reka bentuk laman web yang menarik sertamenawarkan maklumat serta kemudahan yang berfaedah kepada pengguna.Di sebalik itu  juga erdapat laman web kementerian yang memerlukan suntikan idea untuk membolehkannya diterima oleh pengguna dengan lebih selasa.

Biasanya laman web dalam kategori ini mempunyai alamat atau URL berasaskan gov seperti http://www,moh.gov.my (Kementerian Kesihatan Malaysia), http://www.mod.gov.my (Kementerian pertahan Malaysia) dan sebagainya.


http://www.moe.gov.my/
Laman web Kementerian Pelajaran Malaysia


Komuniti atau Perkhidmatan Masyarakat

Laman web dalam kategori komuniti atau perkhidmatan masyarakat juga merupakan antara kategori laman web yang semakin popular. Ianya menawarkan maklumat kepada kumpulan pengguna tertentu bergantung kepada persamaan ciri mseperti minat, kepercayaan, keperluan dan sebagainya. Laman web berkaitan dengan kempen mencintai sungai, kempen anti merokok, persatuan ibu tunggal, persatuan  sukarelawan  dan sebagainya merupakan antara  contoh laman web yang berada  dalam kategori ini.

Biasanya reka bentuk laman web sebegini  kelihatan ringkas tetapi mengandungi pelbagai maklumat yang diperlukan oleh pengguna. Ia juga biasanya menyediakan ruangan komunikasi  seperti forum elektronik yang membolehkan pengguna berinteraksi sesama mereka. Boiasanya laman web dari kategori ini mempunyai alamat atau URL berasaskan org.


Laman web world org

Pendidikan

Laman web universiti , institut, kolej, IPGM, politeknik, sekolah dan institut pendidikan yang lain merupakan laman web yang berada dalam kategori ini. Ia biasanya menawarkan reka bentuk yang formal dan kemas serta menyediakan kemudahan capaian maklumat khususnya kepada pelajar-pelajkar dan juga bakal pelajar dari masa kesemasa. Selain itu ia juga menawarkan maklumat berkaitan dengan penyelidikan, penerbitan, pembelajaran dan lain-lain uang berkaitan dengan dunia pendidikan.
http://www.iptho.edu.my/
 Laman web IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat

Pembelajaran dan Latihan

Selain  daripada bidang pendidikan, bidang pembelajaran dan latihan juga merupakan antara kategori laman web yang banyak dihasilkan. Terdapat laman web pembelajaran dan latihan yang menawarkan perkhidmatan secara percuma dan ada juga yang perlu dilanggan dengan bayaran tertentu.Kebanyakan institiut pengajian tinggi misalnya menawarkan kemudahan pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran. Biasanya laman e=pembelajaran sebegini menggunakan kemudahan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System-LMS) dan Sistem Pengurusan Kandungan (Content Management System-CMS). Ini bagi memudahkan proses reka bentuk laman web dan juga pengurusan data. Kebanyakan sistem yang dinyatakan juga menyediakan template reka bentuk dan alatan yang diperlukan bagi memudahkan proses reka bentuk dan ga pembangunan web yang diperlukan. Rajah berikut menunjukkan contoh sistem pembelajaran yang digunakan di IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat.

http://www.iptho.edu.my/lma
Laman web e-pembelajaran IPG Kampus Tun Hussein Onn


Peribadi

Laman web dalam kategori peribadi merupakan laman web yang paling popular dan banyak ditemui. Ini memandangkan ianya dihasilkan oleh individu tertentu sama ada sebagai hobi, promosi diri, ekupayaan diri, eksperimen dalam bidang reka bentuk laman web dan sebagainya. Biasanya laman web sebegini tidak mempunyai peraturan dan panduan khusus bagaimana ia perlu direka bentuk atau dibangunkan. Ia mungkin mengandungi maklumat peribadi pembangun, usaha-usaha yang sedang dijalankanm hasil kerja yang ingin dikongsi, diari harian, cetusan rasa harian dan perasaan, blog dan sebagainya. Laman web sebegini mempunyai reka bentuk yang unik dan tersendiri mengikut cittarasa peribadi pereka bentuk laman web tersebut. Perihatikan contoh laman web peribadi berikut.

http://www.indtech.usm.my/karim/AKA/Home.html
 Contoh laman web peribadi

Hiburan

Laman web dalam kategori hiburan merujuk kepada laman web yang menawarkan maklumat berkaitan tantang artis, pelakon dan lain-alain elemen berakitan dengan dunia hiburan. Ia boleh wujud sebagai saluran maklumat atau pun sekadar untuk tujuan hiburan semata-mata. Laman web sebegini biasanya dibangunkan sama ada oleh syarikat di mana artis tersebut bernaung, peminat atau pun artis itu sendiri. Reka bentuk laman web yang terhasil adalah bergantung kepada siapa yang membangunkannya. Ia mungkin sebuah laman web yang  lengkap dan menarik serta disokong oleh pelbagai teknologi moden. Ianya juga boleh merupakan satu laman web yang paling ringkas serta mempunyai elemen-elemen asas  sebuah laman web sahaja. Berikt merupakan contoh beberapa laman web yang berada dalam kategori hiburan.

http://www.rabbani.com.my/
Laman web hiburan

Senarai Nama KDC-KDPM-NOV10-BC1SENARAI NAMA KDC-KDPM-BC1

AMBILAN NOVEMBER 2010


BIL
NAMA
NO. KP
CATATAN
1
ANG SU HOON
860824-23-6260

2
ANG SWEE XIA
891115-23-5208

3
AW PEI YEE
860922-23-5894

4
CHAN HOOI PENG
890324-01-5290

5
CHAN KAH HOOI
890310-01-5150

6
CHAN KOK WAH
871106-23-5769

7
CHAN SHI TYNG
850312-05-5280

8
CHEH CHIAT YING
880411-01-6348

9
CHEK YIN MEI
840617-01-5336

10
CHONG GUEY WEN
880626-04-5218

11
CHONG JIA HUI
880116-23-5564

12
CHOW XIN YI
900928-04-5040

13
CHUNG SWEE KEE
860430-23-6462

14
FONG LI XIN
880629-23-5084

15
GOH MING JUN
870325-01-5606

16
HENG KENG KENG
890110-01-5594

17
HUNG YAN SHAN
900415-01-5030

18
KOH HOON CHYI
871010-01-5374

19
KOH HUI SHIN
870304-23-5124

20
LAU ANN CHEE
871024-01-5068

21
LEE CHEW HUA
880604-01-5384

22
LEE LING HWI
891226-01-8542

23
LIEW TUEYUE SHE
861117-23-6856

24
LIM JIA YIING
880304-23-5502

25
LIM LI LI
891129-01-5214

26
LIM LIH RONG
880512-01-5192

27
LIM SER YEE
871114-07-5224

28
LIOW FUI ZHI
901231-04-5088

29
LOH WEI MAN
871203-08-5387

30
LOO TEEK HONG
900702-01-6511

31
TOH KAI PENG
901105-10-6054

32
LIOW FUI KEE
850422-01-6848


Tarikh: 20 November 2012

1. ANG SU HOON
860824-23-6260 2.  ANG SWEE XIA
 891115-23-52083.  AW PEI YEE
 860922-23-5894


4. CHAN HOOI PENG
890324-01-5290


 5.  CHAN KAH HOOI
 890310-01-5150 6.  CHAN KOK WAH
871106-23-5769 7. CHAN SHI TYNG
 850312-05-5280 8. CHEH CHIAT YING 
880411-01-6348
9. CHEK YIN MEI
 840617-01-5336 10.CHONG GUEY WEN
 880626-04-5218  
11.CHONG JIA HUI
 880116-23-556412, CHOW XIN YI
 900928-04-5040
13.CHUNG SWEE KEE
860430-23-6462-tangguh


 14. FONG LI XIN
880629-23-5084


 15.GOH MING JUN
 870325-01-5606


 
  


16. HENG KENG KENG
 890110-01-5594


17.  HUNG YAN SHAN
900415-01-5030


18.KOH HOON CHYI
871010-01-5374


19. KOH HUI SHIN   
 870304-23-5124


20. LAU ANN CHEE
 871024-01-5068
21. LEE CHEW HUA
 880604-01-5384
22.  LEE LING HWI
 891226-01-8542
23. LIEW TUEYUE SHE
861117-23-6856
 24. LIM JIA YIING
 880304-23-5502
25. LIM LI LI
 891129-01-5214
26. LIM LIH RONG
880512-01-5192
27. LIM SER YEE
871114-07-5224