Topik KDC-KDPM-PC1 -10

Semester 1
KDC-KPLI(R)-PC1-Ambilan November 2010 
(19/11/2011 - 23/12/2011) 

Pensyarah 

  Muhammad Amin bin Simon (Ketua)
  20/11/2011 (Ahad)-8.00-9.00/9.00-10.00/10.00-11.00/Makmal 1 ( 3 jam)

  Koh Kok Hwee
  06/12/2011 ( Selasa ) :  11.30-12.30/12.30-1.30/Makmal 1 (2 jam)

  Omar bin Zakaria
  21/11/2011 (Isnin) : 11.30-12.30/12.30-1.30/Makmal 1 ( 2jam)
  5/12/2011 (Isnin) :   11.30-12.30/12.30-1.30/BK  ( 2jam)

   Sains Perpustakaan (9 Jam)

   Literasi Maklumat- 2 jam (MUA)
   1. Definisi dan tujuan
   2. Perbezaan antara data, maklumat, ilmu pengetahuan dan hikmah
   3. Kepentingan literasi maklumat
   4. Komponen literasi maklumat.

   Pengenalan Pusat Sumber dan Agensi Maklumat  - 3 jam (MUA)/KKH)
   1. Pengertian dan fungsi PSS, PKG, BTPNBTP (MUA)
   2. Fungsi dan peranan perpustakaan dan agensi maklumat: Perpustakaan Awam/Perpustakaan Akademik/ Perpustakaan Khas/Arkib(KKH)
   3. Pusat Sumber Elektronik (KKH)
   4. Jenis0jenis Sumber Maklumat ; Sumber Primer/ Sumber Skunder/ Sumber Tertier (KKH_
   5. Sumber  Maklumat dalam Pusat Sumber Sekolah. (KKH)

   Pengurusan, penggunaan dan perkhidmatan Pusat Sumber  Sekolah - 1 jam (OBZ)
   1. Pentadbiran PSS
   2. Galakan, promosi dan aktiviti PSS
   3. Pengajaran dan pembelajaran melalui PSS

   Pengkelasan , Pengkatalogan (Organisasi Maklumat) - 3 jam (OBZ)
   1. Definisi  Pengkelasan dan Pengkatalogan
   2. Tujuan Pengkelasan dan Pengkatalogan
   3. Jenis-jenis katalog ikut format : Kad/Kertas/Mesin/Komputer
   4. Jenis-jenis Kad Katalog
   5. Katalog  buku dan bukan buku.
   6. Skema Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC)
   7. Pengautomasian Pusat Sumber

   TUGASAN

   Menyenaraikan senarai rujukan (bibliografi) bagi sesuatu tajuk  atau perkara yang dipilih  oleh pelajar. Senarai rujukan mesti mengandungi  lebih 25 tajuk  dari pelbagai sumber (contoh bukummajalah, surat khabar, laman web dan lain0lain)

   Wajaran : 100 %

   Serah kerja  pada atau sebelum 15/12/2011 (Khamis)

    No comments:

    Post a Comment