Galeri J-QAF PA2

Interaksi Pengajaran dan Pembelajaran pada 01/06/2014 (Ahad)
Bilik Mikro, Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Ka mpus Tun Hussein Onn
Masa: 2.30 hingga 4.30 petang
Subjek: TPK2012W-Teknologi Pengajaran


No comments:

Post a Comment