Topik Video

Topik Video


KUMPULAN 1
 1. Wang Chew Yan
 2. Teoh Sui Lian
 3. Tan Yuan Chao

1. Pengenalan Kepada Video dan Aplikasinya
 • Aplikasi video dalam pelbagai kehidupan harian
 • Bagaimana video boleh dimanfaatkan dalam satu proses pengajaran dan pembelajaran
 • Kelebihan penggunaan video dalam bidang pendidikan.
 • Bagaimana video boleh dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran elektronik
 • Kepentingan penggunaan video dalam multimedia pendidikan

KUMPULAN 2
 1. Tan Bei Yih
 2. Soh Sei Yong
 3. Tong Miao Hsiang
   2. Konsep Asas Video Analog
   • Format utama bagaimana signal video analog disalurkan kepada pengguna.
   • Perbezaan utama antara video komposit. video komponen dan video-S (S-Video).
   • Bagaimana signal video analog digunakan.
   • Perbezaan imbasan  progresif dengan imbasan bertindih.

   KUMPULAN 3
   1. Nam Yee Teng
   2. Tan Sing Lao
   3. Tan Shu Yin
   4. Wong Kan Chee
     3. Kamera Video, Jenis dan Teknologi
     • Jenis-jenis kamera video format analog.
     • Jenis-jenis kamera video format digital.
     • Ciri-ciri utama setiap kamera video yang dinamakan (seperti Hi8, Digital8, MiniDv dan sebagainya).


     KUMPULAN 4
     1. Yeo Lin Fang
     2. Teng Yean Hong
     3. Ng Pei Ting
     4. Ooi Mei Lay
       4. Faktor-faktor Pemilihan Kamera Video Digital
       • Membincangkan faktor-faktor yang perlu diberi perhatian semasa memilih atau membeli kamera video digital.

       KUMPULAN 5
       1. Ng Jazz Si
       2. Tan Chia Wei
       3. Ng Cheng Soon
         5. Komponen  Utama Kamera Video Digital
         • Komponen dan bahagian utama sesebuah kamera video digital.
         • Menjelaskan fungsi atau peranan yang dimainklan oleh komponen-komponen utama kamera video digital.


         KUMPULAN 6
         1. Low Yen Tee
         2. Ng Qiao Nee
         3. Tey Ren Shin
         4. Tan Tze Yuen
           6. Panduan Asas Menggunakan Kamera Video
           • Memahami konsep asas bagaimana  kamera video digital berfungsi dan digunakan.
           • Menggunakan pengetahuan yang diperolehi bagi mengendali mana-mkana kamera video digital yang bersesuaian.


           KUMPULAN 7
           1. Tee San Bee
           2. Lim Wee Chen
           3. Lee Fong Yi
             7. Teknik Pengambaran Video
             • Menerangkan teknik-teknik pengambaran bergerak yang utama seperti pan, tilt, dolly dan sebagainya.
             • Menerangkan jenis-jenis shot yang utama seperti wide shot, close up shot dan sebagainya.
             • Menerangkan jenis-jenis sudut penggambaran yang utama seperti  low angle shot, high angle shot dan sebagainya.
             • Membincangkan panduan-panduan umum bagaimana untuk memilih jenis  atau teknik penggambaran yang ingin digunakan.


               KUMPULAN 8
               1. Tee Lee Eng
               2. Tan Chen Taan
               3. Thong Bou Yi

               8. Proses Penerbitan Video
               • Fasa kerja yang terlibat  dalam penerbitan video.
               • Tugas utama yang perlu dilaksanakan di dalam setiap fasa penerbitan video.
               • Perkara-perkara utama yang perlu diberi perhatian  sebelum, semasa, selepas sesuatu penggambaran video.


               KUMPULAN 9
               1. Low Siew Mun
               2. Yap Yee Jing
               3. Wong Jia Min
                9. Penyuntingan Video Digital (Tidak Liinear)
                • Kelebihan proses penyuntingan (tidak linear)
                • Proses kerja penyuntingan video secara tidak linear.
                • Peralatan-peralatan yang diperlukan dalam penyuntingan video.
                • Spesifikasi asas  sistem komputer yang sesuai digunakan bagi tujuan penyuntingan video secara tidak linear.
                • Perisian-perisian yang sesuai digunakan dalam prosespenyuntingan video.

                Pautan berkaitan  video
                1. Audio-Video Editing
                2. Bagaimana memilih  kamera video 
                3. Blog Mas Teguh

                 No comments:

                 Post a Comment