Contoh RPHLAMPIRAN D

RPH Bahasa Melayu Tahun 1 Berdasarkan Model ASSURE

Tarikh                          :           01.6.2014       
Mata apelajaran           :           Bahasa Melayu
Masa                            :           9.00-10.00 pagi
Tahun                          :           1 Perdana
Tema                           :           Keselamatan Jalan Raya
Tajuk                           :           Peraturan di Jalan Raya
Pengetahuan sedia ada :          1. Murid-murid pernah melihat kemalangan sama
                                                ada secara langsung, surat khabar atau televisyen
                                                2.Murid-murid telah didedahkan dengan keselamatan 
                                                jalan raya, simbol-simbol jalan raya, lampu isyarat
dan sebagainya

Objektif eksplisit         :           Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:
1.      Menjawab sekurang-kurangnya dua daripada empat soalan yang dikemukan secara lisan berdasarkan video situasi yang dipaparkan dengan betul dan tepat
2.      Membaca kuat sekurang-kurangnya tiga daripada lima ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu berdasarkan slaid persembahan yang dipaparkanPENYAMPAIAN    
Langkah
Isi Pelajaran
Kaedah Penyampaian
Catatan

Langkah 1

(10 minit)
Peraturan di  Jalan Raya

Situasi 1
-  Simbol-simbol jalan raya

Situasi 2
-  Kesibukan lalulintas di jalan raya dan kemalangan

Situasi 3
-  Kanak-kanak melintas jalan raya

Situasi 4
-  Ibu dan anak melintas jalan raya


Contoh soalan
1.      Pernahkah kamu melihat simbol-simbol yang dipaparkan dalam Situasi 1?

2.      Apakah yang berlaku dalam Situasi 2?

3.      Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak apabila melintas di  jalan raya dalam Situasi 3?

4.   Bagaimanakah ibu dan anak melintas di jalan raya dalam Situasi 4?
1.      Guru menayangkan Video Situasi di Jalan Raya
2.      Guru dan murid bersoal jawab berdasarkan tayangan video situasi tersebut
3.      Guru memilih murid secara rawak untuk menjawab soalan yang dikemukakan secara spontanStrategi P&P

Kemahiran bahasa

Lisan

Teknik
Penyoalan

ABM
Video Situasi di  Jalan Raya

KBKK
Membanding dan membeza dan membuat urutan


No comments:

Post a Comment