Kursus Koperasi 2 -Pelaburan

26 Julai  2011 (Selasa)

Koperasi Institut Perguruan Kampus Tun Hussein Onn Berhad telah menghantar  4 orang  peserta untuk mengikuti  kursus pelaburan.  Kursus ini diadakan  di Hotal Seri Pelangi, Muar, No. 79 Jalan Sisi 84000 Muar, Johor. Peserta yang  terlibat  dalam kursus ini ialah Hj. Muhammad Amin bin Simon, En. Ismail bin Jaafar, Hj. Esa bin Abd Rahman dan Pn. Zanariah binti Mahyun. Mereka ini adalah  Ahli Lembaga Koperasi yang dihantar untuk mendalami tentang ilmu pelaburan untuk koperasi.

Kursus ini dianjurkan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Jumlah peserta yang diambil dalam kursus ini ialah 50 orang dan terbuka kepada semua ahli lembaga, ahli koperasi yang berdaftar dengan Angkasa.

Aturcara Kursus 1 Hari ialah seperti berikut:
8.00 hingga 9.00 pagi pendaftaran
9.00-9.30 pagi - Taklimat dan suai kenal
9.00-10.30 pagi- Minum pagi
10.00-11.30 pagi - Modul 1 - Perundangan koperasi dan asas pelaburan
11.30-12.30 tgh- Modul II - Teknik-Teknik Penilaian Pelaburan
12.30-2.00 petangt- Makan Tengahari/Rehat
2.00-3.00 petang- Modul II-Sambungan Teknik-teknik Penilaian Pelaburan
3.00-4.00 petang- Modul III - Pengurusan  Dikumen Pelaburan
4.00 - 5.00 petang - Latihan
5.00-5.30 petang -Minum Petang/Bersurai

Penceramah  kursus untuk  Modul1, Modul II* dan Modul III ialan En. Azman bin Ahamad. Beliau adalah kakitangan Angkasa iaitu Unit Latihan.Majlis kursus dimulakan dengan ucapan  pegawai perhubngan angkasa. Isi kandungan Modul kursus  pelaburan koperasi  adalah seperti berikut:

Modul I
1.Pengenalan
2. mengikut perundangan koperasi
 • Kumpulan wang rizab statutori
 • Kumpulan wang amanah pendidikan koperasi
 • Kumpulan wang amanah pembangunan koperasi
 • Pembayaran potongan keranan pelanggan
 • Pembayaran dividen
 • Pembayaran untuk kebajikan anggota dan masyarakat.
3. Jenis-jenis pelaburan

Pelaburan Aset Kewangan. Antaranya ialah pelaburan saham,pelaburan amanah tetap pelaburan modal,aaham amanah tanpa jaminan modal, simpanan tetap,amanah  saham jaminan modal, bon, dinar emas, dirham perakSementara itu  pelaburan aset tetap (harta tak alih) seperti membuat pelaburan terhadap  bangunan dan tanah atau pelaburan aset-aset alin  seperti mesin, perniagaan dan projek baru.

4. Asas dalam membuat pelaburan
 • Pengetahuan tentang pelaburan
 • Membuat kajian kemungkinan
 • Melantik pengurus pelaburan
 • Sumber kewangan
 • Elak pelaburan berisiko tinggu
 • Menyedia cadangan pelaburan
5. Kesimpulan

Modul  II
1.Pengenalan
2. Teknik penilaian aset kewangan/Pelaburan wang
 • Pelaburan saham
 • Analisis pelaburan saham
3. Teknik penilaian aset tetap
 • Model Tanpa  Diskaun
 • Model Diskaun
4. Teknik aset tetap/Harta tak alih
5. Kesimpulan


Modul III

1. Pengenalan
2. Dokumen-dokumen pelaburan
 • Surat permohonan
 • Kertas kerja cadangan pelaburan
 • Unjuran aliran tunai dan unjuran untung rugi pelaburan untuk tempuh 3 hingga 5 tahun
 • Cabuta  minit mesyuarat agung dan mesyuarat lembaga yang disahkan
 • Penyata mudah tunai
 • Salinan penyata bank tiga bulan kebelakangan
 • Penyata kewangan beraudit tiga tahun kebelakangan
 • Laporan penilaian (jika berkenaan)
 • Draf perjanjian (jika berkenaan)
 • Surat tawaran pelaburan
 • Lain-lain dokumen berkaitan yang boleh menyokong permohonan
 • Sirat permohonan
3. Contoh format surat permohonan pelaburan
4. KesimpulanKesimpulan

Bibliografi

Akta Koperasi (Pindaan 2007), Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Garis Panduan Penyeliaan Koperasi Jabatan Pembangunan Koperasi, 2005
Pekeliling Ketua Pentadbir Bil 2/2003, Jabatan Pembangunan Koperasi
Dimensi KOOP bil 1/2006, Maktab Kerjasama Malaysia, januari 2006
Roslan Hj. Ali (2003).Pelaburan, Penilaian dan Penerapan, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pistaka.
Rokian Hassan(2003).Pelaburan Saham Dalam Perancangan Kewangan, Leed Publication.
Laporan Tahunan ke-75, Koperasi Telekom malaysia Berhad (Kota Mas)
Ismail Ab. Wahab dan Faridah Ahmad (2004). Strategi Pengurusan Kewangan; Perniagaan Kecil dan Sederhana. Prentice Hall, Selangor.


Butiran Angkasa

Angkasa
Pejabat Perhubungan Angkasa Negeri Johor
No 14-A, Jalan Besi 2, Taman Sri Putri,
81300 Skiudai, Johor Bahru, Johor
Tel: 07-5584457
No. Fax ; 07-5584457
Email; jpn-johor@angkasa coop

No comments:

Post a Comment