Mesyuarat EDU3105

25 Julai 2011 (Isnin)

Batu Pahat: Satu mmesyuarat pensyarah-pensyarah EDU3105 telah diadakan pada 25 Julai 2001 iaitu hari Isnin. Mesyuarat ini diadakan di bilik mesyuarat Jabatan Teknologi Pendidikan. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh Hj. Muhammad Amin bin Simon, En. Zelkepli bin Shahrom, Cik Ong Chiek Pin dan Cik Kan Fung Kuen. Sementara En. Mohan tidak dapat hadir kerana berada di luar tugas rasmi.

Perkara utama yang dibincangkan dalam mesyuarat ini ialah penyelarasan kerja kuursus EDU 3105 untuk pelajar-pelajar S$-PISMP- RBT1, RBT2, RBT3,RBT4, PJ, SN, BC. Tugasan bertumpu kepada Tugasan Individu dan tugasan kumpulan. Mesyuarat memutuskan tugasan KKBI ini mempunyai pemberatan 6p % sementara peperiksaan sebanyak 40%. Tugasan individu pula sebanyak 40% (portfolio) sementara membina pakej bahan pengajaran dan pembelajaran dan pembinaan bahan multimedia ialah 60%.

Pelajar dikehendaki membina bahan multimedia yang mengandungi bahan pengajaran selama 15 hingga 20 minit. Bahan ini mesti;lah dalam bentuk soft copy untuk pakej pengajaran da pembelajaran. Sementara itu bahan tugasan ISL, bahan aativiti pengajaran dan pemelajaran serta bahan ISL yang dibuat dimasukkan dalam portfolio yang akan dinilai.

Mesyuarat memutuskan bahan tugasan ini diberi pada 25 Julai 2011 dan tarikh menghantar tugasan ialah 24 Ogos. Oleh kerana tarikh tersebut, p[elajar semester 4 menjalani OS, maka penghantaran dilanjutkan iaitu selepas cuti raya Aidil Fitri.
Bagi tugasan membina bahan pengajaran, pelajar dibenarkan membuat kumpulan iaitu sua orang satu kumpulan.

Selain saripada itu, mesyuarat ini juga memfokuskan berkaitan tajuk-tajuk tertentu seperti tajuk fotografi akan dibantu olehKetua Unit Teknologi Pendidikan. Sementara itu tajuk-tajuk seperti pengintegrasian akan dibantu oleh pensyarah yang mahir dalam bidang ini.

Pelajar juga dibenarklan mengambiul gambar menggunakan kamera digital kepunyaan sendiri seperti mengambil gambar menggunakan teknik close up, panning dan sebagainya.

Mesyuarat penyelarasan ini ditangguhkan pukul 4.30 petang.

No comments:

Post a Comment