KDC-DPLI(SR)-JQAF-PK1


KDC-DPLI(SR)-JQAF-PK1
Bil
Topik
Pensyarah
1
Teknologi Pengajaran ( 2 jam)
·         Konsep dan definisi
·         Peranan dan kesesuaian Teknologi Pengajaran  dalam pengajaran dan pembelajaran
·         Prinsip, domain Teknologi Pengajaran
·         Perkaitan teori pembelajaran dalam Teknologi Pengajaran

Muhammad Amin bin Simon (MUA)
2
Media Pengajaran ( 2 jam)
·         Konsep dan definisi
·         Jenis dan klasifikasi  media pengajaran
·         Fungsi media dalam pengajaran pembelajaran

Muhammad Amin bin Simon (MUA)


JQ-PK1
Tarikh: 28/11/2013 (Khamis): 12.30-1.30/2.30 -5.30 ptg)- 4 jam
Tempat: Makmal 1
Pensyarah: MUA

Tugasan : Sudah diserahkan tugasan. Perlu diserah /dikumpul pada 16/11/2013 (Sabtu)

No comments:

Post a Comment