KDC-NOV 2013-BC1_10


KDC-NOV 2013-BC1_10
Peringkat 5 Bil
 Topik
 Pensyarah
1
 Teknologi Maklumat
Pengajaran dan Pembelajaran  Berbantukan Komputer (PPBK)- 2 jam
 • Maksud PPBK
 • Jenis- Jenis PPBK: Tutorial, Latih Tubi, Simulasi, Permainan, Ujian
 • Penilaian dan Pemilihan perisiak kursus PPBK
 • PPBK merentas kurikulum

Seow Sieu Kien (SSK)
2
 Multimedia Dalam Pendidikan (10 jam)
 • Pengertian multimedia
 • Keperluan perisian : Editor Teks, Editor Video, Editor Video, Editor Grafik, Editor Animasi, Editor Alat Pengarangan.
 • Keperluan Perkakasan: Kad Perangkap Video, Pengimbas, Kamera Digital dan kamera Video.
 • Format fail piawai untuk menyimpan AUDIO/VIDEO/GRAFIK
 • Pembinaan Perisian Kursus (multimedia)
 1. Asas alat Pengarangan
 2. Teknik membangun perisian multimedia

Muhammad Amin bin Simon (MUA)
Dr. Tey Kien Huat
3
 Integrasi Aplikasi ( 2jam)
 • Integrasi pelbagai perisian aplikasi untuk kegunaan peribadi dalam pengurusan kelas.
 • Integrasi pelbagai perisian aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran secara bersepadu.Seow Sieu Kian (SSK)Jadual Waktu (14 jam)

Tarikh: 27/11/2013 (Rabu)- 9.00-1.30/2.30-3.30 petang- 5 jam
Tempat: Makmal 1
Pensyarah : MUA

Tarikh: 28/11/2013 (Khamis)- 8.00-1.30 tgh- 5 jam
Tempat: Makmal 2
Pensyarah : TKH
Tarikh: 06/12/2013 (Jumaat)- 8.00-12.30 tgh-4jam
Tempat: TP102
Pensyarah : SSK

Tugasan: Tiada Tugasan


No comments:

Post a Comment