KDC-Nov 2013-Pra 11


KDC-PRA_ 11 
Tarikh; 16//2013 hingga 21/12/2013

PKO-SITI SAERAH (013-601 2400)

Bil
 Peringkat 2 &Peringkat 3
(Teknologi Pendidikan)
Pensyarah
 1
Penggambaran melalui video (8 jam)
 • Jenis-jenis perakam video (analog dan digital)
 • Jenis-jenis pemain video)Muhamamd Amin bin Simon (MUA)

Dr. Ong Chiek Pin (OCP )
 2
 Pengenalan Pusat Simber dan Agensi  Maklumat (4 jam)
 • Pusat Sumber Sekolah (PSS).Ousat Kegiatan Guru (PKG), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
 • Perpustakaan dan Agensi Maklumat ; Perpustakaan Awam/Perpustakaan Akademik/Perpustakaan Khusus/Arkib.
 • Pusat Sumber Elektronik
 • Jenis-jenis  Sumber Maklumat : Sumber Primer/Sumber Sekunder/Sumber Tertier
 • Jenis-jenis sumber maklumat dalam Pusat Sumber Sekolah; Bahan Cetak/Bahan Bukan Cetak/Bahan Elektronik.
Haslina binti Muhamad (HMZ)
 3
 Pengurusan,Penggunaan dan Perkhidmatan PSS (4 jam)
 • Pentadbiran PSS
 • Kemudahan fizikal PSS
 • Susunatur dan pelan PSS
 • Perkakasan dan peralatan PSS
 • Perkhidmatan di PSS
 • Galakkan,Promosi dan Aktiviti PSS
 • Pengajaran dan Pembelajaran melalui PSS; Resource-Based Learning/Kaedah Kolaboratif?kaedah {rojek/Bahan E;eltronik (E-Learning).
Haslina binti Muhamad (HMZ) Zelkepli bin Shahrom (ZBS )Jadual Waktu (16 jam)

17/11/2013 (Ahad)- 11.30-5.30 ptg (5 jam)
Tempat : TP111
Pensyarah : MUA

28/11/2013 (Khamis)- 8.00-11.00 pagi (3 jam)
Tempat : TP102
Pensyarah : OCP

04/12/2013 (Rabu)- 2.30-10.00 mlm  (6 jam)
Tempat : M2
Pensyarah : HMZ

06/12/2013 (Jumaat)- 11.30 -3.30 petang (2 jam)
Tempat : TP111
Pensyarah : ZBS


Pautan
Modul Penerbitan Video

No comments:

Post a Comment