Pengajaran dan Pembelajaran EDU3105

Pengajaran dan pembelajaran Semester Kedua Sesi Jun-November telah bermula pada 20 Jun 2011. Kali ini kelas yang terlibat ialah Semester 4 di mana mereka wajib mengambil mata pelajaran EDU3105 iaitu Teknologi dalam Pemgajaran dan Pembelajaran. Bagi  dua kelas yang saya kendalikan ialah S4-PISMP-RBT 3 dan S4-PISMP-RBT 4. Semua kedua-dua kelas ini telah dilaksanakan di Makmal 1 iaitu B8(M1).

Subjek ini  adalah 3 kredit, 3(3+1) di mana 4 waktu seminggu diambil untuk menangani pembelajaran. Sementara itu 1 waktu  diperuntukan  untuk ISL. Pelajar-pelajar wajib melaksanakan ISL dan ini dimasukkan dalam jadual waktu pembelajaran mereka.

No comments:

Post a Comment