Dokumen JTP

 1. Senarai Tugas Staf Ikhtisas PegawaiPerkhidmatan  Pendidikan Di Institut.Maktab Perguruan
 2. Buku Panduan Perlaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu
 3. Buku Panduan dan Penilaian Kerja Kursus  Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar
 4. Etika Kerja Pensyarah IPTHO
 5. Sukatan Pelajaran KPLI(SR) Pengurusan Sumber Pengajian Asas
 6. Sukatan Pelajaran KPLI Pengurusan Sumber Asas Dinamika Guru
 7. Sukatan Pelajaran-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 8. Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan; Kemahiran Generik ; Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 9. Sukatan Pelajaran KSPK; Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Inovasi Dalam Pedagogi)
 10. Buku Panduan KDP 4M Latihan Guru Bestari
 11. Buku Panduan Gerko
 12. Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan
 13. Garis Panduan Praktikum; Latihan Perguruan PraPerkhidmatan Modul Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah
 14. Sukatan Pelajaran KPLI (SR) Kajian Tempatan MinorBil
Butiran
Catatan
 1
Senarai Tugas Staf Ikhtisas PegawaiPerkhidmatan  Pendidikan Di Institut.Maktab Perguruan

 2
Buku Panduan Perlaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu

 3
Buku Panduan dan Penilaian Kerja Kursus  Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar

 4
Etika Kerja Pensyarah IPTHO

 5
Sukatan Pelajaran KPLI(SR) Pengurusan Sumber Pengajian Asas

 6
Sukatan Pelajaran KPLI Pengurusan Sumber Asas Dinamika Guru

 7
Sukatan Pelajaran-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 8
Sukatan Pelajaran Kursus Persediaan; Kemahiran Generik ; Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 9
Sukatan Pelajaran KSPK; Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Inovasi Dalam Pedagogi)

 10
Buku Panduan KDP 4M Latihan Guru Bestari

 11
Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan

 12
Garis Panduan Praktikum- Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan

 13
Garis Panduan Praktikum; Latihan Perguruan PraPerkhidmatan Modul Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah

 14
Sukatan Pelajaran KPLI (SR) Kajian Tempatan Minor

  No comments:

  Post a Comment