Mesyuarat Jabatan Teknologi

Mesyuarat Jabatan Teknologi Pendidikan diadakan pada 21 Jun 2011(Selasa) bertempat di Bilik Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua staf Jabatan. Antara perkara yang dibincangkan ialah
 Sasaran Kerja Tahunan
 mengikut New IPG

Pengajaran dan Pembelajaran (40%)
Meliputi Elemen Reka bentuk kurikulum, Penyampaian kurikulum,pentaksiran dan penilaian serta  bimbingan dan penyeliaan.

Penyelidikan dan Inovasi (15%)
Elemen meliputi penyelidikan dan pembangunan, inovasi dan  penerbitan.

Perkhidmatan dan  sumbangan (15%)
Meliputi elemen  konsultansi dan penyeliaan.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi  (TMK)- 10%
Ini meliputi elemen TMK dalam penguursan. TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dan TMk dalam RnD

Pengurusan - 10%
Ini meliputi pengurusan am

Kualiti Peribadi - 15 %
Meliputi kemahiran Generik.


Perbincangan mengambil masa dari 9.00 pagi hingga  11.20 pagi

No comments:

Post a Comment