KDC-KDPM-PRA 10
KDC-KDPM-PRA 10
PERINGKAT 3 DAN 4
Bil
Tajuk
Pensyarah
1
Teknologi Pendidikan


Pengkelasan dan Pengkatalogan (Organisasi Maklumat)-6 jam
OCP

Teknologi Maklumat


Pengurusan Teknologi Maklumat ndalam Pengajaran dan Pembelajaran-8 jam


Laman Web
Pengertian

MUA

Kegunaan dan kepentingan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran

MUA

Perisian dalam pembinaan laman web

MUA

Muat naik laman web  yang telah dihasilkan  ke dalam internet

MHP
2
Pengkalan Data (ACCESS)-6 jam


Pengertian pangkalan data, fail, medan, rekod,jadual,”Form”,”Query”
MHP

Membina Jadual dengan 3 kaedah
Menggunakan “Table Design View”
Menggunakan Table Wizard”
Mengimport data dari Wxcel
MHP

Memasuk dan memproses data
MHP

Pengintegrasian pengkalan data  dengan hamparan elektronik

MHP

Penggunaan pangkalan data dalam proses pengajaran dan pembelajaran
MHP
Tarikh
Masa
Tempat
Pensyarah
26/11/2012
(Isnin)
11.30-12.30 tgh
M2
Muhammad Amin bin Simon(MUA)
12.30-1.30 tgh
M2
MUA
2.30-3.30 ptg
M2
MUA
3.30-4.30 ptg
M2
MUA
4.30-5.30 ptg
M2
MUA
5.30-6.30 ptg
M2
MUA


Klik pilihan anda
Senarai Nama KDC-KDPM-PRA-10
Gambar KDC-KDPM-PRA-10  
Video KDC-KDPM-PRA-10

Laman Web
Dreamwaver 8

Blog
 1. Pengenalan blog
 2. Capai blog
 3. Berkenalan dengan tool dalam blog
 4. Menukar template
 5. Menukar gambar dalam profile
 6. Masukkan kandungan dalam blog
 7. Post gambar dalam blog
 8. Post gambar dalam blog-1
 9. Post gambar dari internet
 10. Masukan video dalam blog
 11. Masukan video dari Youtube
 12. Masukan elemen baru

No comments:

Post a Comment