KDPM-KDC-BC1 Ambilan November 2010Peringkat 4 dan Peringkat 5
KDPM-KDC-BC1 Ambilan November 2010
Bil
Tajuk
Pensyarah

Teknologi Maklumat

1.0
Pengkalan Data (7 jam)
SSK (4jam ) dan KFK(3 jam)
1.1
Pengertian  pangkalan data, fail, medan,rekod, jadual,”Form”,”Qiery”
SSK
1.2
Membina  jadual dengan 3 kaedah
“Table Design View”
Menggunakan “Table Wizard”
Mengimport data dari Excel
SSK
1.3
Memasukkan dan memproses data
KFK
1.4
Pengintegrasian pangkalan data dengan hamparan elektronik (P/POINT)
KFK
1.5
Penggunaan Pangkalan data dalam pengurusan pendidikan
KFK2.0
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer ( 3jam)
kfk (3 jam)
2.1
Maksud PPBK
OCP
2.2
Jenis-jenis PPBK: Tutorial, Latih Tubi, Simulasi, Permainan, Ujian
OCP
2.3
Penilaian dan pemilihan perisian kursus PPBK
KFK3.0
Multimedia dalam Pendidikan
MUA ( 5 jam) dan OCP( 5 jam)
3.1
Pengertian Multimedia
MUA
3.2
Keperluan perisian:
Editor Teks
Editor Video
Editor Audio
Editor Grafik
Editor Animasi
Alat Pengarangan
MUA
3.3
Keperluan Perkakasan;
Kad  Penangkap Video (Video Capture Card), Pengimbas (Scanner), Kamera Digital (Digital camera), Kamera Video Digital (Digital Video Digital)

MUA
3.4
Format Fail Piawai untuk menyimpan; Audio, video, grafik, animasi
MUA
3.5
Pembinaan Perisian Kursus; Asas Alat Pengarangan, Teknik Membangun Perisian Multimedia
MUATarikh
Masa
Tempat
Pensyarah
20/11/2012
(Selasa)
BC1

8.00-9.00 pagi
M2
Muhammad Amin bin Simon(MUA)
9.00-10.00 pagi
M2
MUA
10.00-11.00 pagi
M2
MUA
11.30-12.30 pagi
M2
MUA
12.30-1.30 tgh
M2
MUA

Tarikh
Masa
Tempat
Pensyarah
21/11/2012
Rabu)
BC1

2.30-3.30 ptg
M2
Muhammad Amin bin Simon(MUA)
3.30-4.30 ptg
M2
MUA
4.30-5.30 ptg
M2
MUA
5.30-6.30 ptg
M2
MUA
Pensyarah:
SSK-Pn. Seow Siew Kian (016-6417454)
OCP-Dr. Ong Chiek Pin (012-7828290)
KFK-Cik Kan Fong Kuen (016-3712169)
MUA- Hj. Muhammad Amin bin Simon (019-7825859)


Klik pilihan anda

Senarai Nama KDC-KDPM-BC 1  Ambilan November 2010 
Gambar Pengajaran dan Pembelajaran di Makmal Komputer
Hasil Kerja Pelajar


Nota
 1. Asas Multimedia
 2. Multimedia dalam Pendidikan
 3. Elemen Teks  dalam Multimedia
 4. Elemen Audio dalam Multimedia
 5. Penghasilan Bahan Audio
 6. Bahan Video 
 7. Peranan Video dalam Pendidikan
 8. Pengambaran Video
 9. Elemen Animasi dalam Pembangunan Multimedia 
 10. Reka bentuk antara muka
 11. Reka bentuk interaksi
 12. Photoshop CS5
 13. UleadStudio 11
 14. Movie Maker 

 

No comments:

Post a Comment