KDC-JQAF-PA3


KDC NOVEMBER-DISEMBER 2012

KDC-JQAF-PA3 (10 JAM)
Bil
Tajuk
Pensyarah

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.0
1.1

Penghasilan bahan Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia berasaskan perisian Persembahan Elaktronik (MS Power Point)
Pengenalan kepada ciri-ciri persembahan yang baik
·         Pengetahuan grafik
·         Penyediaan papan cerita (StoryBoard)
·         Pembentangan

IBJ diganti oleh MUA
1.2
Menyediakan persembahan MS Power Point melalui pengintegrasian elemen multimedia:
·         Grafik
·         Animasi
·         Audio
·         Video
·         Animasi

IBJ diganti oleh MUA
2.0
Pengintegrasian perisian hamparan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran.
·         Ciri-ciri asas  hamparan elektronik
·         Fungsi asas hamparan elektronik
·         Membina lembaran kerja
o    Memasukan tajuk helaian kerja
o    Memasukkan tajuk jadual
o    Memasukkan tajuk colum
o    menyelitkan kesan jajaran (elignment) bagi setiap cell.
o    Memasukan teks, nama dan markah
o    Penggunaan formula; autosum,average,max,min,vlookup,count, count A, countif
o    Menyelitkan carta dalam lembaran kerja.
o    Mengedit carta
o    Menyimpan lembaran kerja

IBJ diganti oleh MUA
3.0
Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Pengenalan kepada internet.
IBJ

Jenis-Jenis enjin pencarian (search engines)
IBJ

Perkhidmatan yang ditawarkan dalam internet
World Wide Web/Mel Elaktronik/Newsgroup.Mailing List, FTP(File Transfer Protocol)/TELNET/USENET/IM9Instant Messaging)
IBJ

Sistem Protokol Internet
Tapak Web (Web Browsers)/Aturcara HTML/Laman Web(Website)/Pengimbas Web (Web Scanners)
IBJ

Melayari Internet
Hyperpautan (Hyperlink)/Cookie(Cookies)/IP(Internet Protocol Adress)/URL(Uniform Resource Locater)/HTTP (Hypertext Transfer Protocol)/DNS(Domain Name System)

IBJ


PENSYARAH


MUA-Hj.Muhammad Amin Bin Simon ( 5 jam)
019-7825959

IBJ-En. Ismail Bin Jaafar ( 5 jam)
012-6755415Jadual Asal- IBJ

Tarikh
Masa
Tempat
Pensyarah
11/11/2012
(Ahad)
J-QAF
PA3
8.00-9.00 pagi
M1
Muhammad Amin bin Simon(MUA)
9.00-10.00 pagi
M1
MUA
10.00-11.00 pagi
M1
MUA
11.30-12.30 tgh
M1
MUA
12.30-1.30 tgh
M1
MUA

Klik di sini
Soalan  Tugasan Kerja Kursus
Senarai Nama KDC-JQAF-Jan12-PA3
Gambar Kelas KDC-JQAF-JAN12-PA3
Video Kelas KDC-JQAF-JAN12-PA3

No comments:

Post a Comment