PSUKDC-BC2 AMBILAN NOVEMBER 2010 (PERINGKAT 4dan 5- NOV-DEC2012)

KDC-KDPM-BC 2 AMBILAN NOVEMBER  2010Peringkat 4 dan Peringkat 5
Bil
Tajuk
Pensyarah

Teknologi Maklumat

1.0
Pengkalan Data (7 jam)
SSK (5 jam ) dan IBJ (2 jam)
1.1
Pengertian  pangkalan data, fail, medan,rekod, jadual,”Form”,”Qiery”
SSK
1.2
Membina  jadual dengan 3 kaedah
“Table Design View”
Menggunakan “Table Wizard”
Mengimport data dari Excel
SSK
1.3
Memasukkan dan memproses data
SSK
1.4
Pengintegrasian pangkalan data dengan hamparan elektronik (P/POINT)

1.5
Penggunaan Pangkalan data dalam pengurusan pendidikan
MUA diganti IBJ2.0
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer ( 3jam)
IBJ(3 jam)
2.1
Maksud PPBK
MUA diganti IBJ
2.2
Jenis-jenis PPBK: Tutorial, Latih Tubi, Simulasi, Permainan, Ujian
MUA diganti IBJ
2.3
Penilaian dan pemilihan perisian kursus PPBK
MUA diganti IBJ3.0
Multimedia dalam Pendidikan
 OCP( 10 jam)
3.1
Pengertian Multimedia
OCP
3.2
Keperluan perisian:
Editor Teks
Editor Video
Editor Audio
Editor Grafik
Editor Animasi
Alat Pengarangan
OCP
3.3
Keperluan Perkakasan;
Kad  Penangkap Video (Video Capture Card), Pengimbas (Scanner), Kamera Digital (Digital camera), Kamera Video Digital (Digital Video Digital)

OCP
3.4
Format Fail Piawai untuk menyimpan; Audio, video, grafik, animasi
OCP
3.5
Pembinaan Perisian Kursus; Asas Alat Pengarangan, Teknik Membangun Perisian Multimedia
OCP

Pensyarah:
SSK-Pn. Seow Siew Kian (016-6417454)
OCP-Dr. Ong Chiek Pin (012-7828290)
IBJ-En. Ismail bin jaafar (012-6755415)
MUA- Hj. Muhammad Amin bin Simon (019-7825859)


Jadual Asal-MUA


Tarikh
Masa
Tempat
Pensyarah
12/11/2012
(ISNIN)
KDPM-BC2
8.00-9.00 pagi
M1
MUA diganti IBJ
9.00-10.00 pagi
M1
MUA diganti IBJ
10.00-11.00 pagi
M1
MUA diganti IBJ
11.30-12.30 tgh
M1
MUA diganti IBJ
12.30-1.30 tgh
M1
MUA diganti IBJ

Klik pilihan anda

Senarai Nama KDC-KDPM-BC2 Ambilan November 2010

No comments:

Post a Comment