Senarai Nama KDC-KDPM-NOV10-BC1SENARAI NAMA KDC-KDPM-BC1

AMBILAN NOVEMBER 2010


BIL
NAMA
NO. KP
CATATAN
1
ANG SU HOON
860824-23-6260

2
ANG SWEE XIA
891115-23-5208

3
AW PEI YEE
860922-23-5894

4
CHAN HOOI PENG
890324-01-5290

5
CHAN KAH HOOI
890310-01-5150

6
CHAN KOK WAH
871106-23-5769

7
CHAN SHI TYNG
850312-05-5280

8
CHEH CHIAT YING
880411-01-6348

9
CHEK YIN MEI
840617-01-5336

10
CHONG GUEY WEN
880626-04-5218

11
CHONG JIA HUI
880116-23-5564

12
CHOW XIN YI
900928-04-5040

13
CHUNG SWEE KEE
860430-23-6462

14
FONG LI XIN
880629-23-5084

15
GOH MING JUN
870325-01-5606

16
HENG KENG KENG
890110-01-5594

17
HUNG YAN SHAN
900415-01-5030

18
KOH HOON CHYI
871010-01-5374

19
KOH HUI SHIN
870304-23-5124

20
LAU ANN CHEE
871024-01-5068

21
LEE CHEW HUA
880604-01-5384

22
LEE LING HWI
891226-01-8542

23
LIEW TUEYUE SHE
861117-23-6856

24
LIM JIA YIING
880304-23-5502

25
LIM LI LI
891129-01-5214

26
LIM LIH RONG
880512-01-5192

27
LIM SER YEE
871114-07-5224

28
LIOW FUI ZHI
901231-04-5088

29
LOH WEI MAN
871203-08-5387

30
LOO TEEK HONG
900702-01-6511

31
TOH KAI PENG
901105-10-6054

32
LIOW FUI KEE
850422-01-6848


Tarikh: 20 November 2012

1. ANG SU HOON
860824-23-6260 2.  ANG SWEE XIA
 891115-23-52083.  AW PEI YEE
 860922-23-5894


4. CHAN HOOI PENG
890324-01-5290


 5.  CHAN KAH HOOI
 890310-01-5150 6.  CHAN KOK WAH
871106-23-5769 7. CHAN SHI TYNG
 850312-05-5280 8. CHEH CHIAT YING 
880411-01-6348
9. CHEK YIN MEI
 840617-01-5336 10.CHONG GUEY WEN
 880626-04-5218  
11.CHONG JIA HUI
 880116-23-556412, CHOW XIN YI
 900928-04-5040
13.CHUNG SWEE KEE
860430-23-6462-tangguh


 14. FONG LI XIN
880629-23-5084


 15.GOH MING JUN
 870325-01-5606


 
  


16. HENG KENG KENG
 890110-01-5594


17.  HUNG YAN SHAN
900415-01-5030


18.KOH HOON CHYI
871010-01-5374


19. KOH HUI SHIN   
 870304-23-5124


20. LAU ANN CHEE
 871024-01-5068
21. LEE CHEW HUA
 880604-01-5384
22.  LEE LING HWI
 891226-01-8542
23. LIEW TUEYUE SHE
861117-23-6856
 24. LIM JIA YIING
 880304-23-5502
25. LIM LI LI
 891129-01-5214
26. LIM LIH RONG
880512-01-5192
27. LIM SER YEE
871114-07-5224


 

No comments:

Post a Comment