Gambar KDC-KDPM-NOV10-BC1


IPG Kamppus Tun Hussein Onn dimana KDC berlangsung

Kuesus Pengurusan Simber bagi KDC-KDPM Ambilan November 2010 Bahasa Cina 1 telah diadakan pada 20 November 2012 n iaitu hari Selasa mulai 8.00 pagi dan tamat pukul 1.30 tengahari. Kursus ini  telah dihadiri oleh 31 pelajar Pengajian Cina. Topik yang dibincangkan pada kali imni ialah:
  1. Asas Multimedia
  2. Teks dalam multimedia
  3. Grafik dalam multimedia
  4. Audio dalam multimedia
  5. Video dalam mulimedia
  6. Intraktiviti dalam multimedia
  7. Animasi dalam multimedia

Beberapa alat suntingan telah diperkenalkan kepada peserta. Grafiik editor seperti penggunaan Magic Photo, photoshop diperkenalkan. Kemudahan alatan yang ada dalam perisian tersebut juga diperkenalkan kepada peserta.  Peserta membuat suntingan photo menggunakan  perisian Magic Photo yang boleh didaqpati secara percuma dengan memuat turun perisian berkenaan daripada internet.
Penggunaan Magic Photo dalam proses penyuntingan gambar

Selain daripada itu, perisian video editor juga dibincangkan. Misalnya  kemudahan yang ditawarkan dalam perisian Movie Maker. Kemudahan insert video, audio, kemasukan teks serta sound/muzik diperkenalkan kepada peserta. Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti amali di mana pelajar membuat pembangunan video ringkas dengan membuat suntingan terhadapnya.

Pensyarah memberikan penerangan

Perisian lain yang dibincangkan  ialah Ulead Studio 11. Kemudahan seperti penggunaan  filter, effect, insert video, audio dan kemasukan teks juga sioperjelaskan kepada  pelajar. Penggunaan Ulead Studio 11 dapat memberikan kepuasan kepada pembangun dan mereka yang berminat dalam  penyuntingan video.

Pelajar membuat kerja amali

Elemen teks juga dibincangkan. Beberapa kategori seperti serif, sanserif dan dekoratif diperkenalkan kepada pelajar.Panduan penyediaan  persembahan elektronik ditekankan dalam kursus Istilah rupa taip, fon  dibesakamn dari segi fungsi. Panduan-panduan penggunaan teks dalam multimedia turut dibincangkan sama.


Pelajar berbincang  untuk menghasilkan video

Kursus PSU disambung untuk hari kedua. Kursus ini disambung pada 21 November 2012 (Rabu) mulai pukul 2.30 hingga 6.30 petang. Kursus ini dilaiksanakan di Makmal 1. Video editor dimulakan dengan perisian UleadStudio 11. Pendedahan kepada beberapa elemen yang digunakan dalam perisian tersebut seperti  pengunaan timeline bagi video, teks, audio dibincangkan. Aspek amali juga dilaksanakan secara hand on di kalangan pelajar-pelajar  KDC-KDPM Pengajian Cina 1. Penggunaan video dalam format mpeg didedahkan kepada pelajar.

Khusuk menyiapkan kerja

Format fail didedahkan kepada pelajar. Misalnya  penggunaan  format fail video seperti AVI,MP4,FLV, WMV dan lain-lain lagi. Format  bagi fail audio seperti MP3, AVI juga dibincangkan  bersama. Penggunaan  perisian Format Factory digunakan untuk menerangkan  kategori fail tersebut.

Tengok ini

Pelajar menyiapkan  tugasan di makmal 2


No comments:

Post a Comment