Analisis Kandungan
LAMPIRAN A
ANALISIS KANDUNGAN


MODEL ASSURE

LANGKAH
HURAIAN MODEL
HURAIAN ANALISIS
1
A - Analyze learner (Analisis ciri-ciri pelajar)
1. Ciri-ciri umum
 • Umur - tujuh tahun
 • Tahun – Satu
 • Latar belakang sosio ekonomi – Kebanyakan murid terdiri daripada golongan sederhana. Mereka ke sekolah dengan berjalan kaki, menaiki motosikal dan ada juga menaiki kereta dan bas. Murid-murid juga mempunyai televisyen di rumah.

2. Kompetensi khusus peringkat  
    masuk

Pengetahuan sedia ada
 • Murid-murid biasa melihat simbol-simbol  jalan raya
 • Murid-murid biasa dengan peraturan di jalan raya seperti pemakaian topi keledar, tali pinggang keledar,  dan sebagainya
 • Murid-murid juga biasa menonton iklan Kempen Keselamatam Jalan Raya di televisyen.
 • Murid-murid juga didedahkan dengan mata pelajaran Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
 • Murid-murid menguasai kemahiran membaca dan menulis

Stail pembelajaran

 • Murid-murid suka aktiviti berkumpulan seperti perbincangan, nyanyian dan aktiviti yang berunsurkan pertandingan seperti kuiz.
 • Stail pembelajaran yang berbeza ialah pembelajaran kinestatik yang suka penglibatan fizikal. Ada pembelajaran auditori yang penglibatan dengan arahan lisan, dan pembelajaran Visual yang perlu melihat untuk memahami sesuatu.

2
S - State objectives
(Menyatakan objektif)
1.      Menjawab sekurang-kurangnya dua daripada empat soalan yang dikemukan secara lisan berdasarkan video situasi yang dipapaprkan dengan betul dan tepat
2.      Membaca kuat sekurang-kurangnya tiga daripada lima ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu berdasarkan slaid persembahan yang dipaparkan

3
S - Select Metnods, Media & Materials
(Memilih Kaedah, Media & Bahan)
1.      Pemilihan Kaedah

·         Set induksi – guru menggunakan kaedah main peranan untuk menarik perhatian dan minat murid
·         Penyampaian - Langkah 1
Guru menggunakan tayangan video situasi dan guru menggunakan kaedah penyoalan supaya murid menguasai kemahiran asas lisan selaras dengan objektif satu

2. Pemilihan Media dan Bahan

·         Sesuai – penggunaan video situasi jalan raya adalah sesuai dengan objektif satu
·         Penggunaan  video membolehkan murid melihat dan mendengar secara aktif dan guru menyediakan keadaan yang benar yang tidak membahayakan.
·         Jimat dan mudah
·         Menarik perhatian dan minat murid

4
U - Utilize Media & Meterials
(Menggunakan media & bahan)

 • Mengadakan pratonton terutama media tayangan dan media audio
 • Guru mempunyai kemahiran dalam penggunaan media pengajaran seperti komputer, LCD dan sebagainya
 • Kesesuaian persekitaran dan tempat dimana pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan

5

R – Require Learner Participation
( Memerlukan Penyertaan Pelajar)

 1. Guru mendorong penglibatan murid secara aktif dengan strategi pemusatan murid.
  • Guru menyoal murid tentang tayangan video
  • Guru membimbing murid supaya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan-interaksi dua hala
  • Permainan kuiz mengikut kumpulan, mendorong murid bekerjasama dan tolong menolong bagi menyelesaikan masalah
  • Pembelajaran auditori melibatkan semua murid dalam aktiviti nyanyian dan bacaan secara kelas
6
E – Evaluate & Revise
(Menilai & Mengulang kaji)

Proses penilaian dibuat secara berterusan dan dikendalikan di mana-mana tahap semasa proses penyampaian
 •  Pencapaian objektif pertama iaitu menjawab soalan yang dikemukakan secara spontan dan penilaian ini dinilai secara pemerhatian
 • Pencapaian objektif kedua iaitu membaca ayat juga dinilai melalui pemerhatian
 • Guru juga menilai keberkesanan kaedah dan media yang dipilih dan adakah ia membantu murid mencapai objektif
 • Menilai penglibatan guru dan murid – komunikasi dua hala.

No comments:

Post a Comment