KDC-KPLI(R)-LPBS J-QAF Ambilan Dec 2012-Topik

  TPK2012W-Teknologi Pengajaran

Topik


Pembangunan Media  Pengajaran

Reka Bentuk Pengajaran (Instructional Design)
  • Dua atau tiga model reka bentuk utama dibincangkan.
  • Peranan reka bentuk pengajaran  dalam membina proses  pengajaran dan pembelajaran dan objek pembelajaran

Merancang Pengajaran (Instructional Planning)
  • Keperluan merancang pengajaran
  • Merancang aktiviti  pembelajaran  berasaskan teori pembelajaran dan teknologi pengajaran (proses  integrasi diberi penekanan)


JADUAL KULIAH

TARIKH
TEMPAT
MASA
OPSYEN
01/06/2014
(AHAD)
B20
2.30-4.30 PM
KDC-JQAF-DPLI-PA2
02/06/2014
(ISNIN)
B23
8.00-10.00 AM
KDC-JQAF-DPLI-PK1
02/06/2014
(ISNIN)
B20
12.30-1.30 AM
2.30-3.30 PM
KDC-JQAF-DPLI-PA2
03/06/2014
(SELASA)
B23
2.30-4.30  PM
KDC-JQAF-DPLI-PK1


Muhammadf Amin bin Simon
Pensyarah
Jabatan Teknologi Pendidikan

No comments:

Post a Comment